Naam van het fonds: Stichting Dans Talenten Fonds 

Fiscaal nummer (RSIN): 8620.96.145

Secretariaat: Tidorestraat 90, 1095 HM Amsterdam

Website: danstalenten.nl      Email: info@danstalenten.nl

 

Het Fonds stelt zich ten doel om jonge talentvolle dansers financieel en anderszins te ondersteunen bij hun opleiding aan de Nationale Ballet Academie in Amsterdam of soortgelijke instituten. Het kan daarbij gaan om meerjarige vergoeding van (een deel van) het collegegeld of bijdragen in de reis en/of verblijfskosten. Of om eenmalige bijdragen in bijzondere situaties. 

Voor de daarvoor benodigde gelden wordt een beroep gedaan op fondsen die de culturele sector in het algemeen steunen, bij bedrijven die ondersteuning van talent een belangrijke zaak vinden en bij particulieren die een speciale affiniteit hebben met dans in het algemeen en klassiek ballet in het bijzonder. 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Floor Eimers, 2e soliste bij Het Nationale Ballet, voorzitter

Nancy Burer, coryphée bij Het Nationale Ballet, secretaris

Jaap Mulders, voormalig zakelijk directeur van Het Nationale Ballet, penningmeester

De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

 

Het bestuur wordt ondersteund door een groep adviseurs, die onder meer bestaat uit directieleden van de Nationale Ballet Academie en Het Nationale Ballet (resp. Ernst Meisner en Ted Brandsen) en leden van de staf van beide organisaties. 

 

Voor giften aan ANB-instellingen gelden speciale fiscale voordelen, zowel voor privé personen als voor bedrijven. Zo mogen bij de aangifte inkomstenbelasting de giften voor 125% worden afgetrokken van de inkomsten in Box 1. Voor eenmalige giften gelden minimale en maximale bedragen, voor doorlopende giften (min. 5 jaar) niet. Details staan vermeld op de website www.belastingen.nl

Volg ons op

© 2021 Dans Talenten Fonds | ANBI-Informatie

Designed by Evergraph