Elk kind en elke jongere komt in aanmerking

Stichting Dans Talenten Fonds is een onafhankelijk fonds dat begin 2021 werd opgericht. Doel van het fonds is om jonge talentvolle dansers waar nodig te ondersteunen bij het volgen van een opleiding aan de Nationale Balletacademie. Elk kind en elke jongere komt in aanmerking voor een beurs van het fonds. Ongeacht afkomst en culturele en/of sociaal-maatschappelijk achtergrond, en ongeacht de dansstijl waarin het kind of de jongere zijn of haar talent aanvankelijk heet laten zien – of dit nu klassiek ballet is of urban dans.

Internationale topopleiding

De Nationale Balletacademie behoort tot de internationale topopleidingen op het gebied van de klassieke, academische dans. De school is zeer actief in het scouten van jong talent en doet dat de laatste tijd doelbewust ook buiten de ‘gebaande paden’, om op die manier te komen tot meer inclusiviteit en diversiteit. Anders dan de meeste buitenlandse topopleidingen heeft de Nationale Balletacademie echter geen budget voor beurzensysteem. Terwijl bij een opleding aan de school wel de nodige kosten kunnen komen kijken, zoals, naast het reguliere les- of collegegeld: reiskosten, kosten voor huisvesting en levensonderhoud of kosten verbonden aan het verblijf bij een gastgezin, want de Nationale Balletacademie beschikt niet over een internaat.

Diversiteit is een belangrijk criterium

Het Dans Talenten Fonds wil in principe meerjarig ondersteuning bieden aan jonge danstalenten die dit nodig hebben. Ook wil het fonds andere manieren van ondersteuning, zoals onder meer advisering en coaching, financieel mogelijk maken. Het fonds richt zich daarbij allereerst op Nederlands danstalent, maar ook buitenlandse talenten kunnen een aanvraag bij het fonds doen. De beslissing omtrent de toekenning van beurzen en andere vormen van steun worden genomen door het bestuur van het fonds, bijgestaan en geadviseerd door een team van experts. Diversiteit, zowel qua afkomst als qua dansachtergrond, is daarbij een belangrijk criterium voor het bestuur.

Sponsoring

Iedereen kan bijdragen aan de doelstellingen van het Dans Talenten Fonds. Of u nu een bevlogen particulier bent die jonge talenten een kans gunt, een betrokken sponsor of een in cultuur en/of jong talent gespecialiseerd of geïnteresseerd fonds. Wanneer u een donatie aan ons fonds doet, informeren wij u regelmatig over de door ons verleende beurzen en ondersteuning en tijdens voorstellingen en andere, speciaal voor u georganiseerde activiteiten kunt u kennismaken met de jonge danstalenten van de Nationale Balletacademie. Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet, ging u reeds voor in het doen van een donatie: in oktober 2019 ontving hij de Amsterdamprijs voor de Kunst en direct daarna besloot hij de helft van het aan de onderscheiding verbonden prijzengeld te schenken al startkapitaal voor het toen nog nieuw op te richten Dans Talenten Fonds.

Volg ons op

© 2021 Dans Talenten Fonds | ANBI-Informatie

Designed by Evergraph