Bedrijfsplan Dans Talenten Fonds

Het Dans Talenten Fonds heeft als doelstelling om voor jonge, talentvolle dansers een opleiding
aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam mogelijk te maken. Daardoor zullen zij hun
talenten kunnen omzetten in een glansrijke carrière. De steun zal voornamelijk financieel van
aard zijn, door verstrekken van beurzen om de kosten van collegegeld, huisvesting en/of
levensonderhoud geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Ook andere vormen van steun, zoals
adviezen op velerlei gebied, komen in aanmerking.

Bij de actieve en passieve werving van Talenten zal de voorkeur uitgaan naar dansers van
Nederlandse afkomst. Maar ook Talenten uit het buitenland kunnen een aanvraag doen en zullen
daartoe in uitzonderlijke gevallen worden uitgenodigd. De nadruk zal vooral liggen bij
diversiteit, zowel in afkomst als in dansstijl. Alle vormen van theatrale dans komen in
aanmerking, van klassiek ballet tot hedendaags repertoire. Een voorwaarde voor toekenning is
dat de kandidaat kan aantonen dat haar of zijn ouders, verzorgers en/of familie niet in staat zijn
de kosten waarvoor een bijdrage van het Fonds wordt gevraagd, zelf te dragen.

Om voor een beurs in aanmerking te komen moeten de kandidaten een aanvraag indienen. Dat
kan zowel via de website, als via de mail of per gewone post. De beslissing over het toekennen
van beurzen wordt genomen door het bestuur van de Stichting, daarbij gesteund en geadviseerd
door een team van experts.

Een toetsing van de financiële positie van ouders, verzorgers en/of familie is onderdeel van deze
procedure. Indien dit wenselijk en mogelijk is dan zal om schriftelijk bewijs worden gevraagd. In
principe zullen de beurzen een meerjarig karakter hebben.

De inkomsten van het Fonds zullen bestaan uit zowel bijdragen van particulieren als sponsoren
en op cultuur gerichte fondsen. Daarbij zal vooral worden geprobeerd een jongere doelgroep te
benaderen dan gebruikelijk bij cultuursponsoring. De benadering van potentiële schenkers zal
zo persoonlijk mogelijk worden ingericht, waarbij ook de Talenten zelf actief worden ingezet.

Het bestuur realiseert zich goed dat het zwaar zal zijn om in de post-coronatijd een stevige
plaats binnen het veld van fondsenwerving te bemachtigen. Een belangrijke steun in de rug
wordt gevormd door een aanzienlijke startbijdrage van Ted Brandsen, artistiek directeur van
Het Nationale Ballet. Hij heeft de helft van de aan hem in 2020 toegekende Amsterdamse Cultuur
Prijs aan het Fonds geschonken.

Volg ons op

© 2021 Dans Talenten Fonds | ANBI-Informatie

Designed by Evergraph