Floor Eimers, Voorzitter, Tweede soliste van Het Nationale Ballet:

“Ik ben ontzettend blij dat ik, hoewel ik zelf nog midden in mijn danscarrière zit, nu ook op een andere manier al iets voor de danswereld kan betekenen. Iets kan betekenen voor de dansers van de toekomst, door met het Dans Talenten Fonds financiële steun te bieden aan jong talent en dat jonge talent daardoor, ongeacht hun culturele of sociaal-maatschappelijke achtergrond, de kans te geven zich te ontplooien en als danser te ontwikkelen.”

Nancy Burer, Secretaris, Coryphée van Het Nationale Ballet

“Het Dans Talenten Fonds is een super initiatief! Als voormalig studente van de Nationale Balletacademie vind ik het ongelooflijk belangrijk dat ieder talent dezelfde kansen krijgt om een dansopleiding op hoog niveau te volgen. Ik sta voor een bredere, meer diverse toekomst van de balletwereld. Ook is het een hele mooie kans om mezelf te mogen ontwikkelen in dit gebied en om de kinderen te helpen is een eer.

Jaap Mulders, Penningmeester van het Dans Talenten Fonds

Van (jonge) dansers wordt veel gevraagd. Ze moeten de soepelheid hebben van een acrobaat, de snelheid van een sprinter en het uithoudingsvermogen van een marathonloper. En dan moeten ze ook nog muzikaal zijn en zowel in een groep als solo kunnen werken. De weinigen die dat aankunnen verdienen alle steun bij hun opleiding. Het Dans Talenten Fonds is bedoeld om die extra steun te geven waar dat nodig is. Zo wordt een stevige basis gelegd voor zowel persoonlijke ontwikkeling als een toekomst voor de danssector in Nederland. Ik vind het een eer om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Het bestuur van het Dans Talenten Fonds wordt op dit moment gevormd door danseressen Floor Eimers (voorzitter) en Nancy Burer (secretaris), beiden verbonden aan Het Nationale Ballet, en entrepreneur en voormalig zakelijk directeur van Het Nationale Ballet Jaap Mulders. Voor meer informatie over de Nationale Balletacademie klik hier.

Volg ons op

© 2021 Dans Talenten Fonds | ANBI-Informatie

Designed by Evergraph