Eerste donatie

Een belangrijkst steun in de rug van het Dans Talenten Fonds wordt gevormd door het startkapitaal dat Ted Brandsen, artistiek directeur van het Nationale Ballet, aan het fonds ter beschikking stelde. In oktober 2019 ontving Brandsen uit handen van de Amsterdamse Burgemeester Femke Halsema de Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie ‘Bewezen kwaliteit’. Het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, 35.000 euro, mag door de winnaar vrij besteed worden.

Het was voor Brandsen meteen duidelijk dat hij, naast bijdragen aan andere goede doelen, ook een substantieel bedrag beschikbaar wilde stellen voor een nieuw op te zetten beurzenfonds voor leerlingen en studenten van de Nationale Balletacademie. Want, zo zegt hij: “De Nationale Balletacademie is een van de weinige topopleidingen in de wereld die geen beurzensysteem hebben om getalenteerde leerlingen van wie de ouders het lesgeld en de bijkomende kosten niet kunnen betalen, toch een plek te kunnen bieden. Ik wil een bijdrage leveren aan een oplossing hiervoor, want niet alleen minder welgestelde families van buitenlandse studenten kunnen de kosten van een balletopleiding vaak niet dragen, ook in Nederland zijn er gezinnen die zonder beurs niet in staat zijn om het studiegeld bijeen te brengen.”

Zijn schenking moet, zegt Brandsen, gezien worden als ‘een eerste begin’. Ik hoop met mijn schenking ook anderen te inspireren: ouders en overige familieleden van studenten, dansliefhebbers, andere geïnteresseerden en bedrijven, iedereen die het belangrijk vindt om in jong talent te investeren en jonge dansers een kans gunt om hun droom te verwezenlijken.”

Ted Brandsen

Wij danken onze Sponsoren

Volg ons op

© 2021 Dans Talenten Fonds | ANBI-Informatie

Designed by Evergraph